สินค้า และ บริการ

เราได้พัฒนาสินค้าและบริการด้านสิ่งทออย่างหลากหลายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ในวันแต่ละวัน การทำวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้เราปรับปรุงสินค้าที่เรามีอยู่และสร้างสินค้าใหม่ๆขึ้นอยู่ตลอด เรามีความภูมิใจที่ได้ส่งมอบสินค้าและบริการอันดีเยี่ยม

ได้มีการนำสินค้าของเราไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เครื่องนุ่งห่ม งานเย็บปักถักร้อย ของใช้และเครื่องประดับในบ้าน การแพทย์ ยานยนต์ และอีกหลายอุตสาหกรรม เราได้ส่งออกสินค้าของเราไปทั่วโลก เช่น อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ฮ่องกง ไต้หวัน และ อีกหลากหลายประเทศ

ความสามารถในการผลิตเส้นด้าย และ ผ้า

ในปัจจุบันเรามี แกนหมุนปั่นด้าย 60,000 แกน รวมการปั่นแบบคอมแพค มีเครื่องโออี 1,800 โรเตอร์ มีแอร์เจ๊ต 840 แกน และ มีเครื่องปันด้ายคู่ 2,368 แกน รวมทั้งหมดแล้วมีการส่งด้าย 1,100 ตัน ในแต่ละเดือน

สำหรับด้านทอผ้า เรามีเครื่องทอมากกว่า 240 เครื่องซึ่งเป็นชนิด แอร์ไกต์ และโปรล์ โดยมีความกว้างถึง 71 นิ้ว และรับปริมาณการผลิตได้ถึง 2.2 ล้าน หลา ต่อเดือน

ผลิตภัณฑ์