ความรับผิดชอบต่อสังคม

Social Responsibility

นอกเหนือจากเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่ผลิตเส้นด้าย และ ผ้าคุณภาพเยี่ยม ที่ประสบความสำเร็จแล้ว เรายังมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทที่ดีงามด้วย โดยการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เรามีความผูกพันและมีความรับผิดชอบในการที่จะช่วยผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือในทุกๆด้านที่เราทำได้

เราเชื่อว่าเราทุกคนสามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้อื่นในทางที่ดีขึ้นได้ เราได้คิดวิเคราะห์ผลประโยชน์และความเสียหายที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในทุกย่างก้าว ด้วยความเชื่อนี้ เราได้ทิ้งโครงการที่อาจสร้างผลเสีย เหลือไว้แต่โครงการที่สามารถนำเราไปสู่ความมั่นคงระยะยาวของชุมชนและบริษัท