ประวัติ

1960

ก่อตั้งโดย คุณพิพัฒน์ ศิริเกียรติสูง บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัด ได้จดทะเบียนด้วยทุน 6,000,000 บาทโดยมีสำนักงานใหญ่ที่ถนนราชวงศ์ และโรงงานสร้างอยู่บนพื้นที่ 20 ไร่ในสมุทปราการ และมี เครื่องทอแบบ shuttle loom 1,000 เครื่อง

1964

บริษัทฯ ได้ขยายสายธุรกิจในกิจการปั่นด้ายที่ 10,000 แกน โรงทอได้ขยายการผลิตสินค้าลายใหม่เป็นผ้าขนหนู พร้อมทั้งมีห้องย้อมและห้องตกแต่งในตัว

1970

TID gained new customer target by start exporting its product to U.S. and Europe

1978

บริษัทฯ ได้ขยายไปสู่ลูกค้าตลาดใหม่โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปอเมริกาและยุโรป

1987

การเพิ่มมาตรฐานคุณภาพได้รับการตอบรับที่ดี โดยมีการสร้างศูนย์วิจัยทดลองและพัฒนา นี่เป็นช่วงเวลาที่บริษัทได้ให้พันธะสัญญาว่าจะเป็นองค์กรแห่งนวัฒกรรม ในปีเดียวกันนี้ การสร้างโรงงานที่สองได้เสร็จสิ้นและได้มีการขยายโรงปั่นไปเป็น 33,000 แกน

1988

โดยการเล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของตลาด บริษัท ส่งเสริมได้ตอบสนองโดยนำเทคโนโลยีการปั่นได้แบบ OE เข้ามา 960 แกนหมุน รวมถึง เครื่องทอแบบ Air Guide และ Profile 240 เครื่อง บริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ ทุนจดทะเบียนได้เพิ่มขึ้นเป็น 250,000,000 บาท

1994

โดยการที่เป็นบริษัทที่มีการบริหารอย่างได้มาตรฐาน บริษัท ส่งเสริมจึกได้รับ ISO 9001:1994 อย่างไม่ยาก ในปีนี้ เครื่ิองAir-jet ได้เพิ่มขึ้นเป็น 840 เครื่ิอง

1997

เป็นปีแห่งการปรับเปลี่ยนระบบ บริษัทฯได้ตัดสินใจหยุดผลิตผ้าขนหนูและเน้นการผลิตของเส้นด้ายและผ้าทอแทน มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600,000,000 บาท เพื่อการขยายโรงงานและเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ

2000

ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการเปลี่ยนเครื่องปั่นด้ายรวมทั้งหมด 12,000 แกน

2006

โครงการพัฒนาเครื่องปั่นด้ายได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการเปลี่ยนเครื่องปั่นทั้งหมดจำนวน 60,000 แกนเป็นระบบอัตโนมัติและเกือบทั้งหมดเป็นระบบเชื่อมต่อกับเครื่องกรอผ้า

2009

ด้วยความต้องการที่จะคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องปั่นด้ายแบบ คอมแพกค์ได้ติดตั้งขึ้น เครื่อง OE ได้เปลี่ยนเครื่องใหม่ เป็น 1,800 แกนหมุน ษริษัทฯ สามารถกำจัดความเสียหายของสินค้าหลังส่งโดยการสร้างท่าบรรทุกของเราเอง ทั้งนี้ เรายังคงเน้นยํ้าคุณภาพของสินค้าและระบบบริหารด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้นเป็น ISO 9001:2008

2016

เพื่อคงตำแหน่งในการเป็นผ้าผืนที่มีคุณภาพดีที่สุดในไทย เราได้เปลี่ยนเครื่องทอของเราทั้งหมดเป็น Airjet Toyota JAT810 เครื่องทอคุณภาพสูง บวกกับความเชี่ยวชาญของเรา ทำให้เราสามารถสร้างสินค้าคุณภาพที่ดีขึ้นและตรงความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นอีก

2018

มาตรฐาน ISO ได้รับการพัฒนาเป็น 9001:2015 เพื่อให้การทำงานและการสื่อสารของเราดียิ่งขึ้น เราไปถึงคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและได้ติดตั้งแผงโซล่าเซล เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอลเพื่อโลกและคนในรุ่นต่อๆไป